18ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο

Workshops

Workshops

Κατά τη διάρκεια του 20ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου, θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια από έμπειρους εκπαιδευτές. Η συμμετοχή είναι περιορισμένη, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και λίστα αναμονής. Τα εργαστήρια είναι τα εξής:

Εργαστήριο Ενδοσκοπικής Χειρουργικής Ρινός – FESS

Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στην ενδοσκοπική χειρουργική ρινός σε προπλάσματα, μέσω της χρήσης συστήματος πλοήγησης και πλήρους χειρουργικού εξοπλισμού. Θα υπάρχει ένας έμπειρος εκπαιδευτής ανά δύο εκπαιδευόμενους, καθώς και δυνατότητα προσαρμογής της εκπαίδευσης σύμφωνα με τις επιθυμίες των εκπαιδευομένων. Θα υπάρχουν 2 σταθμοί εργασίας και θα διατεθεί 1 ρώθωνας προπλάσματος ανά εκπαιδευόμενο.

Διάρκεια 55’/ ανά εκπαιδευόμενο
Συνολικός αριθμός εκπαιδευόμενων: 20
Κόστος: 80€

 

Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019,    15:00-19:00     Αίθουσα Ε (2ος όροφος)  –  8 θέσεις
Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2019,         09:00-13:00     Αίθουσα Ε (2ος όροφος)  –  8 θέσεις
Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2019,         15:30-17:30     Αίθουσα Ε (2ος όροφος)  –  4 θέσεις

 

Εργαστήριο Ωτοχειρουργικής

Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στην ωτοχειρουργική σε προπλάσματα. Θα υπάρχει ένας έμπειρος εκπαιδευτής ανά εκπαιδευόμενο, καθώς και δυνατότητα προσαρμογής της εκπαίδευσης σύμφωνα με τις επιθυμίες των εκπαιδευομένων. Θα διατεθεί 1 πρόπλασμα ωτός ανά εκπαιδευόμενο.

Διάρκεια 1 ώρα και 25 λεπτά / ανά εκπαιδευόμενο
Συνολικός αριθμός εκπαιδευόμενων: 10
Κόστος: 100€

Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019,    15:00-21:00     Αίθουσα ΣΤ (2ος όροφος)  -4 θέσεις
Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2019,         09:00-13:30     Αίθουσα ΣΤ (2ος όροφος)  -3 θέσεις
Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2019,         15:30-20:00     Αίθουσα ΣΤ (2ος όροφος)  -3 θέσεις

Εργαστήριο Μικρολαρυγγοσκόπισης

Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στην μικρολαρυγγοσκόπιση σε προπλάσματα. Θα υπάρχει ένας έμπειρος εκπαιδευτής ανά εκπαιδευόμενο, καθώς και δυνατότητα προσαρμογής της εκπαίδευσης σύμφωνα με τις επιθυμίες των εκπαιδευομένων. Θα διατεθεί 1 πρόπλασμα λάρυγγα ανά εκπαιδευόμενο.

Διάρκεια 30 λεπτά / ανά εκπαιδευόμενο
Συνολικός αριθμός εκπαιδευόμενων: 18
Κόστος: 30€

Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019,    15:00-18:00     Αίθουσα Ε (2ος όροφος)  –  6 θέσεις
Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2019,         10:00-13:00     Αίθουσα Ε (2ος όροφος)  –  6 θέσεις
Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2019,         15:30-18:30     Αίθουσα Ε (2ος όροφος)  –  6 θέσεις

Παρακαλούμε να αποστείλετε την συμμετοχή σας στο orl2019@frei.gr