18ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο

Video On-Demand- Olymbia

Αίθουσα Α Ολυμπία

10.30-12.30 ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – Α ΜΕΡΟΣ

13.00-15.00 ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – Β ΜΕΡΟΣ

15.00-16.00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ 1

16.00-17.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1

18.00-19.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 3

19.30-20.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

20.30-21.00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

08.00-09.00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ 3

09.00-10.00 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ

10.00-10.30 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 1

11.00-12.30 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

12.30-14:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

14:00-15:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

15.30-16.30 ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

16.30-18.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 5_ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β

18.00-19:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

08.00-09.00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ 5

09.00-10.00 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ_ΚΙΡΡΩΣΗ ΗΠΑΤΟΣ

10.00-10.30 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 3

10.30-11.30 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΕΜΗ

11.30-12.00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ E-POSTERS

12.00-13.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 7_ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Χορηγοί Webcasting