18ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο

Evaluation

Τα παρακάτω ερωτήματα αφορούν την αξιολόγηση του 18ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ηπατολογίας. Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα αποσταλεί ηλεκτρονικά μόνο μετά την αποστολή της αξιολόγησης.

ΔΕΛΤΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αξιολογήστε συνολικά το Συνέδριο (με άριστα το 5)
54321

Αξιολογήστε συνολικά τους εισηγητές
54321

Αξιολογήστε συνολικά την θεματολογία
54321

Σημειώστε την πιο ενδιαφέρουσα εισήγηση

Αξιολογήστε τον τόπο διενέργειας του Συνεδρίου
54321

Αξιολογήστε την οργάνωση του Συνεδρίου συνολικά
54321

Αξιολογήστε τη γραμματεία του Συνεδρίου
54321

Επίθετο

Όνομα

Email