18ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο

Evaluation

Τα παρακάτω ερωτήματα αφορούν την αξιολόγηση του 18ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ηπατολογίας. Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα αποσταλεί ηλεκτρονικά μόνο μετά την αποστολή της αξιολόγησης.

  ΔΕΛΤΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

  Αξιολογήστε συνολικά το Συνέδριο (με άριστα το 5)
  54321

  Αξιολογήστε συνολικά τους εισηγητές
  54321

  Αξιολογήστε συνολικά την θεματολογία
  54321

  Σημειώστε την πιο ενδιαφέρουσα εισήγηση

  Αξιολογήστε τον τόπο διενέργειας του Συνεδρίου
  54321

  Αξιολογήστε την οργάνωση του Συνεδρίου συνολικά
  54321

  Αξιολογήστε τη γραμματεία του Συνεδρίου
  54321

  Επίθετο

  Όνομα

  Email