18ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο

Announcements

Οδηγίες για Παρουσίαση Ελεύθερων Ανακοινώσεων

 • Είδος αρχείων: PowerPoint 2003, 2007, 2010 (ppt, pptx)
 • Για την προσθήκη βίντεο:
  • Απαραίτητη η αποστολή μαζί των πρωτότυπων αρχείων μαζί με την παρουσίαση.
  • Μέγιστο μέγεθος ≈20Mb
 • Σχεδίαση Ελεύθερης Ανακοίνωσης:
  • Οριζόντια (landscape) διαμόρφωση σελίδας (page setup) με φόρμα 16:9
  • Αριθμός διαφανειών: 4-6 διαφάνειες (μέγιστο 9)
  • Η πρώτη διαφάνεια πρέπει να περιλαμβάνει εμφανώς τίτλο & αριθμό Ελεύθερης Ανακοίνωσης και ονόματα & βασικές πληροφορίες των εισηγητών.
  • Για το Σκοπό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 1 διαφάνεια
  • Για το Υλικό & Μεθόδους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μέχρι 3-4 διαφάνειες
  • Για τα Αποτελέσματα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μέχρι 2-3 διαφάνειες
  • Για τα Συμπεράσματα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 1 διαφάνεια
  • Παρακαλούμε η 2η διαφάνεια να αναγράφει τυχόν σύγκρουση συμφερόντων