18ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο

Σημαντικές Ημερομηνίες

Σημαντικές Ημερομηνίες
Εγγραφές
A’ περίοδος εγγραφών έως 31/07/2019
B’ περίοδος εγγραφών από 01/08/2019
Υποβολή Περιλήψεων
Υποβολής Περιλήψεων έως 30/09/2019
Ενημέρωση συγγραφέων από 17/09/2019
Set up
Διαμόρφωση έκθεσης 23/10/2019
Λειτουργία έκθεσης 24-27/10/2019

Αποψίλωση έκθεσης 27/10/2019
Λειτουργία Συνεδρίου
Από 24/10/2019 έως 27/10/2019