18ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο

Παρουσιαση Υποβολη Video

Οδηγίες υποβολής video παρουσιάσεων

Παρακαλούμε να μας στείλετε την ενδιαφέρουσα video-περίπτωσή σας, έως τις 28 Σεπτεμβρίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση orl2019@frei.gr. Τα videos θα πρέπει να είναι σε μορφή AVI ή MPEG4, διάρκειας έως 3 λεπτών με επεξηγηματικό τίτλο (έως 2-3 σειρές) και στο τέλος της παρουσίασης 1-2 διαφάνειες με συμπεράσματα και βιβλιογραφία.

Η παρουσίαση θα γίνει σε LCD οθόνες 55’’ screen ratio: 16:9

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φόντο, γραμματοσειρές και χρώματα όπως επιθυμείτε.
Παρακαλούμε να επιλέξετε ευδιάκριτους συνδυασμούς. Για τις ενσωματωμένες εικόνες παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε format .jpeg ή .png σε ανάλυση 72 ή 96 dpi σε οριζόντιο προσανατολισμό, ώστε να επιτευχθεί υψηλή ποιότητα εικόνας και μικρός όγκος αρχείου.

Σε περίπτωση αδυναμίας αποστολής με e-mail, μπορείτε να αποστείλετε το αρχείο μέσω wetransfer στη διεύθυνση orl2019@frei.gr ή σε DVD ή USB μέσω courier στην εταιρεία οργάνωσης.

Παρακαλούμε, επίσης, να μας αποστείλετε και ένα αρχείο κειμένου (.txt ή .doc), στο οποίο θα περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

  1. Ονοματεπώνυμο των Συγγραφέων
  2. Ιδρύματα των Συγγραφέων
  3. Τίτλος Παρουσίασης

Τα μέλη της επιτροπής θα επιλέξουν τις περισσότερο ενδιαφέρουσες video-περιπτώσεις, οι οποίες θα παρουσιασθούν στις 24-27 Οκτωβρίου.

Θα ενημερωθείτε για την αποδοχή της video–περίπτωσή σας έως τις 5 Οκτωβρίου 2019.