18ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ E-POSTERS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ E-POSTERS

Εφόσον η εργασία έχει γίνει δεκτή και ένας εκ των συγγραφέων ανά εργασία έχει προβεί στην καταβολή εγγραφής , παρακαλούμε να αποστείλετε την παρουσίαση του e-poster σας στο email: hepatology2020@frei.gr το αργότερο μέχρι τις 30 Αυγούστου 2020 ως κατωτέρω.

 • Είδος αρχείων: PowerPoint 2013 έως 2019(pptx)
 • Για την προσθήκη βίντεο:
  • Απαραίτητη η αποστολή των πρωτοτύπων αρχείων μαζί με την παρουσίαση
  • Μέγιστο μέγεθός ≈20Mb
 • Σχεδίαση E-posters:
  • Οριζόντια (landscape) διαμόρφωση σελίδας (page setup) σε format 16:9
  • Αριθμός διαφανειών: 4-6 διαφάνειες ιδανικά
  • Η πρώτη διαφάνεια πρέπει να περιλαμβάνει εμφανώς τίτλο & αριθμό του E-Poster και ονόματα & βασικές πληροφορίες των συγγραφέων
 • Δεν υπάρχει όριο στο μέγεθος των αρχείων, αλλά προτείνουμε να μην ξεπερνούν τα 10Mb το καθένα και να έχουν ελεγχθεί για ιούς πριν αποσταλούν, άλλως θα διαγράφονται αυτόματα.
 • Το αρχείο σας θα πρέπει να έχει ως ονομασία τον αριθμό της Αναρτημένης Ανακοίνωσης (π.χ. EP 01) ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ της εργασίας σας.