18ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο

Μοριοδοτηση

Το Συνέδριο θα μοριοδοτηθεί με Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD), σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS.