18ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο

ΒΡΑΒΕΙΑ

Στη διάρκεια του Συνεδρίου θα βραβευτούν οι 3 καλύτερες προφορικές και οι 3 καλύτερες ηλεκτρονικά αναρτημένες ανακοινώσεις.

Μετά από την αξιολόγηση της Επιτροπής Κρίσεων και τη βαθμολογία της παρουσίασης στο Συνέδριο, η απονομή βραβείων θα γίνει κατά την Τελετή Λήξης, την Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018.