18ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο

Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e-posters)

Οδηγίες για Παρουσίαση Αναρτημένων Ανακοινώσεων

 • Είδος αρχείων: PowerPoint  2013 έως 2019(pptx)
 • Για την προσθήκη βίντεο:
  • Απαραίτητη η αποστολή μαζί των πρωτότυπων αρχείων μαζί με την παρουσίαση
  • Μέγιστο μέγεθός ≈20Mb
 • Σχεδίαση E-posters:
  • Οριζόντια (landscape) διαμόρφωση σελίδας (page setup) με φόρμα 16:9
  • Αριθμός διαφανειών: 4-6 διαφάνειες ιδανικά (μέγιστο 8)
  • Η πρώτη διαφάνεια πρέπει να περιλαμβάνει εμφανώς τίτλο & αριθμό του E-Poster και ονόματα & βασικές πληροφορίες των εισηγητών.
 • Δεν υπάρχει όριο στο μέγεθος των αρχείων, αλλά προτείνουμε να μην ξεπερνάνε τα 10Mb το καθένα και να έχουν ελεγχθεί για ιούς πριν αποσταλούν, άλλως θα διαγράφονται αυτόματα.
 • Κανόνας αποστολής e-poster: Παρακαλείσθε όπως αποστείλετε την παρουσίαση του e-poster σας στο email: pef2019@frei.gr το αργότερο μέχρι τις 29 Νοεμβρίου 2019.
 • Το αρχείο σας θα πρέπει να έχει ονομασία τον αριθμό της Ηλεκτρονικής Ανακοίνωσης (π.χ. E-poster XXX) ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ της εργασίας σας